Endoskopi nedir?

Endoskopi bir organ yada sistemin içine bir kamera veya optik vasıtasıyla bakılması işlemini tanımlar. Günümüzde görüntü ekranlara yanıstılarak bu işlem yapılmaktadır. Bu sistemlerin genel adı endovizyon görüntüleme sistemidir. Çocuklara endoskopik uygulamalar çoğunlukla Çocuk Cerrahları tarafından yapılmaktadır. 

Çocuklarda yapılan endoskopik uygulamalar nelerdir?

    1- Özefagoskopi: Yemek borusuna bakılmak veya tedavi edilmek amacı ile yapılır. Bükülebilir gastroskoplar bu amaçla kullanılabildiği gibi özel yapılmış metal ve bükülmez Rijit Özefagoskop denilen aletlerle de yapılabilmektedir. Çocuklarda genel anestezi altında yapılabilmektedir.

    2- Gastroskopi: Çocuklarda midenin ışıklı bükülebilir kameralarla incelenmesi ve müdahale edilmesi amacıyla yapılabilir. Mideye karından beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemi (PEG: Perkütan Endoskopik Gastrostomi) bu yöntemle yapılabilir. Çocuklarda genel anestezi veya sedasyon ile yapılabilmektedir. Büyük çocuklarda daha ince bükülebilir gastroskoplarla işlemi kısa tutmak kaydıyla burundan narkozsuz yapmakta mümkündür.

    3-Gastroduodenoskopi: Mide yanında oniki parmak barsaklarına hatta daha ötesine bakılabilen bükülebilir kameralı aletlerdir. Uygulama gastroskopiye benzerdir.

    4-Bronkoskopi : Akciğer ve soluk borusunun incelenmesi için geliştirilmiş aletlerdir. Bükülebilir (fleksible) ve bükülmez (rijit) olmak üzere iki çeşidi vardır. Çocuklarda genellikle genel anestezi altında tanı amaçlı veya solunum sistemine yabancı cisim kaçması gibi durumlarda sadece hastane ortamında yapılabilmektedir.

    5- Sistoskopi : Mesanenin içine ve mesane ile idrar deliği arasındaki kısma (üretra) bakılması için geliştirilmiş aletlerdir. Çocuklarda genel anestezi ile yapılabilmektedir. Rijit (bükülmeyen) ve fleksible (bükülebilir) iki tipi vardır. Çoğunlukla çocuklarda rijit sistoskop tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

    6- Rezektoskopi: Çocukların mesane (idrar kesesi) ve üretralarındaki (mesane çıkışından sonraki idrar yolu) hastalıkların cerrahi tedavisinde kullanılan bükülmeyen (fleksible) aletlerdir. En sık idrar yollarında darlık (Üretral Stenoz) ve mesane çıkışında perde (Posterior Üretral Valv) gibi durumların tedavisinde kullanılmaktadır.
    
     7-URS (Üreterorenoskopi): Bükülebilir (fleksible) ve çokaz bükülebilen (semirijit) iki tür cihaz ile yapılabilir. Çocuklarda daha çok idrar yollarında taş kırma ve idrar yollarındaki darlıklara müdahale etmek için kullanılmaktadır. Çocuklarda sadece genel anestezi altında yapmak mümkün olmaktadır.

     8- Nefroskopi : İdrar deliğinden ya da  sırttan delik açılarak böbreğin içine bakılması için yapılan işlemdir. Çocuklarda genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bükülebilir (fleksible)ve bükülmeyen (rijit) aletler bulunmaktadır. Sıklıkla taş ameliyatları ve böbrek taşı kırma işlemi için kullanılmaktadır. 

    9-Kolonoskopi : Bükülebilen aletlerle kalın barsakların anüsten girilerek bakılması işlemidir. Çocuklarda genel anestezi altında yapılmaktadır. büyük çocuklarda sedasyon ile de yapılabilmektedir. 

   10- Rektoskopi ve Anoskopi : Bükülmeyen (rijit) aletlerle barsağın uç kısmına ve anüse bakılması işlemidir. Çocuklarda sıklıkla tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. En sık anüse yakın poliplerin tanı ve tedavisi için tercih edilmektedir. Ağrılı bir işlem olduğundan çocuklarda genel anestezi altında yapılabilmektedir.

ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ