Dil bağı nedir?

Vücuttaki her organda olabildiği gibi dilin de doğumsal veya sonradan gelişebilen bazı hastalıklar görülebilmektedir. Dil bağı da sık görülen doğumsal bir hastalıktır ve sıklıkla ailelerin dikkatini çekmektedir. Ankiloglossi, hipertrofik frenulum linguale ve kısa frenulum gibi isimlerle de anılmaktadır. Daha bebek anne karnında iken dili ağız tabanına bağlayan frenulum denilen yapı ya tam olarak serbestleşemez ya da hücre çoğalmasıyla kalın bir hal alarak dilin serbestleşmesini engeller.

 

Dil bağı nasıl bulgu verir?

Dil bağı olan çocukta dilin fonksiyonları etkilenir. Bebeklerde emme güçlüğü ve emme sırasında anne memesini acıtma gibi şikayetlere sebep olur. Daha büyük çocuklarda ise konuşma ve artikülasyon bozuklukları (belirli sesleri üretmekte güçlük), ağız içini temizleme fonksiyonunun bozulmasından dolayı kötü ağız hijyeni ve diş problemleri, dil şeklinde bozukluk ve tüm bunların sonucu olarak da psikolojik ve sosyal problemler görülebilir. 

Dil bağı ile başvuran 2 grup hasta vardır; bunlardan ilki yeni doğan bebekler diğeri de konuşamayan çocuklardır. Yeni doğan bebeklerde konuşma bozukluğu olmadığından aileler genellikle emme problemlerinden dil bağı olduğunu anlarlar. Bu dönemde kilo alamama ve gelişme geriliği de görülebilir. Konuşamayan çocuklarda ise yanlış bir inanış olarak konuşma probleminin dil bağından olduğu düşünülmektedir. Oysa dil bağı sadece bozuk konuşma ve artikülasyon bozukluğu yapar yani konuşmayan çocukta dil bağı olabilir ancak konuşmama nedeni değildir bu tür hastalarda başka nedenler mutlaka araştırılmalıdır.

Tanı nasıl konulur?

Basit bir muayene ışığı altında bazen de dil basacağı yardımıyla dil bağı görülebilir. Dil ise “V” şeklini almıştır. Dil bağı olan çocukta dili dışarı çıkarması, yukarı kaldırılarak damağa değdirilmesi gibi hareketleri yapması istenir hasta bunları tam olarak yapamayacağından tanı doğrulanır. Artikülasyon bozukluğunun değerlendirilmesinde ise özellikle 3 yaş sonrasındaki dönemde hastadan “D,L, R, S, T, Z” gibi dilin ön bölgesinin aktif kullanıldığı seslerin çıkarılması istenir hasta bu sesleri çıkarmada zorluk yaşar.

Dil bağı ameliyatı nasıl yapılır?

Dil bağını düzeltmek için genellikle günübirlik bir cerrahi müdahale gereklidir. Hastaların bir kısmında özellikle dil bağı ince ve ileri derecede olmayan bebeklerde lokal anestezi ile ufak bir bistüri/makas yardımıyla dil bağı kesilebilir. İşlem sonrası kanama veya ağrı görülebilirse de genellikle ağrısız ve kanamasız bir müdahaledir. Lokal anestezi ile yapıldıysa işlem sonrası hasta hemen yemek yemeye ve su içmeye başlayabilir. Hastaların bir kısmıda özellikle işlemden korkan ve iknası veya sabit tutulması mümkün olmayan çocuklarda veya çok büyük ve kalın dil bağı varlığında genel anestezi ihtiyacı doğabilmektedir. Genel anestezi altında da işlem aynı şekilde yapılır. Büyük veya geniş dil bağında ise dil bağı kesildikten sonra dikiş gerekebilmektedir.

Ne zaman tedavi edilmelidir?
Özellikle emme ve konuşmayı öğrenme dönemlerinde problem yaşanmaması açısından “en kısa zamanda” tedavi edilmesi doğru olacaktır. Yani herhangi bir yaşı beklemeye gerek yoktur.

 

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi