• Kapalı Apandisit Ameliyatı (Laparoskopik Apendektomi) Kapalı Apandisit Ameliyatı (Laparoskopik Apendektomi)

  Çocuklarda Apandisit ve Laparoskopik Apandisit Ameliyatı Çocuklarda karın ağrısının cerrahi olsun veya olmasın pek çok sebebi olmakla birlikte cerrahi müdahale gerektiren ensık sebebi apandisittir. Apandisitte karın ağrısı,kusma ve ateş en önemli şikayettir. Başlangıçta göbek çevresinde başlayan ağrı zamanla karın sağ alt tarafına yerleşir. Ağrı başlangıçta müzmindir ancak sürekli vardır ve giderek şiddeti artar. Ağrıya bulantı kusma ve ateşin eklenmesi ile tablo daha da belirginleşir. Halk arasında apandist patlaması olarak bilinen perfore olgularda karın ağrısında geçici bir rahatlama sonrasında ağrının karnın her yerine yayıldığını görürüz. Bu durum genellikle ağrının başlangıcından bi...

 • Çocuklarda/Bebeklerde Dil Bağı (Kısa Frenilum, Ankiloglossi) Ameliyatı Çocuklarda/Bebeklerde Dil Bağı (Kısa Frenilum, Ankiloglossi) Ameliyatı

  Dil bağı nedir? Vücuttaki her organda olabildiği gibi dilde de doğumsal veya sonradan gelişebilen bazı hastalıklar görülebilmektedir. Dil bağı da sık görülen doğumsal bir hastalıktır ve sıklıkla ailelerin dikkatini çekmektedir. Ankiloglossi, hipertrofik frenulum linguale ve kısa frenulum gibi isimlerle de anılmaktadır. Daha bebek anne karnında iken dili ağız tabanına bağlayan frenulum denilen yapı ya tam olarak serbestleşemez ya da aşırı hücre çoğalmasıyla kalın bir hal alarak dilin serbestleşmesini engeller. Dil bağı nasıl bulgu verir? Dil bağı olan çocukta dilin hareket fonksiyonları etkilenir. Bebeklerde emme güçlüğü ve emme sırasında anne memesini acıtma gibi şikayetlere sebep o...

 • Göbek Fıtığı Ameliyatı Göbek Fıtığı Ameliyatı

  Göbek fıtığı nedir? Çocuklarda doğum sonrası göbek kanalının tam olarak kapanamaması sonucu göbek fıtığı (umbilikal herni) oluşur. Anne karnındaki bebek, göbekten çıkan ve anneye uzanan damarlar ile yaşamını sürdürür. Doğumdan bir süre sonra düşen göbek kordonu içinde yer alan bu damarların geçebilmesi için karın duvarında bir açıklık vardır. Birçok yeni doğan bebekte bu açıklıktan karın içi organlar dışarı çıkarak,  göbekte bir şişlik oluştururlar ve bu durum göbek fıtığı olarak bilinir. Çocuklarda %30-40 oranında gözlenir. Kız ve erkek bebeklerde eşit sıklıkta görülür ve genetik yatkınlık vardır. Erken doğmuş (Prematüreler) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sık görülen bir durumd...

 • Kapalı Gastro-Özefagial Reflü (GÖR) Ameliyatı (Laparoskopik Fundoplikasyon) Kapalı Gastro-Özefagial Reflü (GÖR) Ameliyatı (Laparoskopik Fundoplikasyon)

  Gastroözefageal Reflü (GÖR) nedir? Çocuklarda ve bebeklerde gastroözofageal reflü (GÖR), mide içeriğinin istemsiz olarak yemek borusuna kaçmasıdır. Aslında çocuklarda ve bebeklerde yemeklerden sonra az sayıda ve kısa süreli GÖR atakları yaşanması normal bir durumdur. Ancak bunlarda artış hastalık olarak kabul edilir. GÖR özellikle bebeklerde tükürme, kusma ve regürjitasyon denilen durumlarla karıştırılmamalıdır. Hızlı büyümeyi desteklemek için büyük miktarlarda süt ve besin verilen bebeklerde beslenme esnasında ve hemen sonrasında regürjitasyon görülmesi normal bir durumdur. Çocuklarda GÖR  2 yaşından sonra da devam ediyor ve özellikle ek problemlere ve gelişme geriliğine neden oluy...

 • Çocuklarda Endoskopik Girişimler Çocuklarda Endoskopik Girişimler

  Endoskopi nedir? Endoskopi bir organ yada sistemin içine bir kamera veya optik vasıtasıyla bakılması işlemini tanımlar. Günümüzde görüntü ekranlara yanıstılarak bu işlem yapılmaktadır. Bu sistemlerin genel adı endovizyon görüntüleme sistemidir. Çocuklara endoskopik uygulamalar çoğunlukla Çocuk Cerrahları tarafından yapılmaktadır.  Çocuklarda yapılan endoskopik uygulamalar nelerdir?     1- Özefagoskopi: Yemek borusuna bakılmak veya tedavi edilmek amacı ile yapılır. Bükülebilir gastroskoplar bu amaçla kullanılabildiği gibi özel yapılmış metal ve bükülmez Rijit Özefagoskop denilen aletlerle de yapılabilmektedir. Çocuklarda genel anestezi altında yapılabilmektedir.     2- Gastroskopi...

 • Çocuklarda Baş-Boyun Cerrahisi Çocuklarda Baş-Boyun Cerrahisi

  Çocuklarda/bebeklerde ve ergenlerde baş-boyun kitlelerinin ameliyatları Çocuklarda ve bebeklerde hatta ergenlik döneminde baş-boyun kitlelerinin ameliyatla çıkarılması sıklıkla gerekmektedir. Bu kitleler çoğunlukla iyi huylu tümörler, doğumsal anomaliler, yağ bezeleri ve lenf bezi şişlikleridir. Nadir de olsa kötü huylu tümörler ile de karşılaşıyoruz. Bu nedenle çocukların baş- boyun bölgesindeki kitlelerin değerlendirilmesi ve tetkiki ihmal edilmemelidir. Biz de çocuk cerrahisinin tedavi ve teşhis alanına giren bu problemlerin cerrahi tedavisini çocuklarda ve ergenlerde sıklıkla yapıyoruz.  Bu grupta yaptığımız ameliyatlar: 1. Aksesuvar doğumsal kulak anomalilerinin ameliyatları ...

 • Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Ameliyatsız Tedavi Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Ameliyatsız Tedavi

  KIL DÖNMESİ (Pilonidal Sinüs) Kıl dönmesini günümüzde ergenlik döneminde çocuklarda artık daha sik görüyoruz.  Bunun sebebi çocukların günümüzde daha obez olmaları ve özellikle bilgisayar önünde çok uzun süre oturmaları ayrıca ergenlik döneminde hijyeni yetersiz uygulamalarıdır.  Bu yüzden hem kız hemde erkek çocuklarda kıl dönmesi problemi görülebilmektedir. Kuyruk sokumunda otururken acıma veya o bölgede akıntı ile bulgu vermektedir. Enfeksiyon eklendiğinde istirahatte bile o bölgede ağrı ve hassasiyet hatta lokalize ısı artışı oluşabilir. Tedavide yaklaşım önce varsa enfeksiyonun antibiyotik tedavisi ile giderilmesidir. Sonrasında ameliyatsız lokal anestezi ile fenol tedavisi yapıl...

 • Çocuklarda Tırnak Batması Ameliyatı Çocuklarda Tırnak Batması Ameliyatı

  Tırnak batması nedir? Tırnağın yanlardan parmak dokusunun (ete) içine doğru büyümesi sonucu oluşan enflamasyon ve iltihabın yolaçtığı durumdur. Çoğunlukla enfeksiyon ve buna bağlı kızarıklık ve ağrı başlıca bulgularıdır.  Neden olur? Herşeyden önce çoğunlukla tırnak batmalarında genetik yatkınlık mevcuttur. Bunun en güzel örneği daha çorap bile giydirilmeyen bebeklerde görülebiliyor olmasıdır. Onun dışında tırnakların yanış kesilmesi, mantar enfeksiyonu, tırnak yaralanmaları, dar ayakkabı ve ayağın sürekli ıslak ve terli kalması tırnak batmasına zemin hazırlar. Tırnak büyürken bir veya iki taraftan derinin içine doğru batma eğilimi gösterir, bu esnada oluşan enflamasyon sonucu tırna...

 • Jinekomasti Ameliyatı Jinekomasti Ameliyatı

  ÇOCUK VE ERGENLERDE JİNEKOMASTİ Jinekomasti nedir? Jinekomasti, erkek çocuklarda memelerin normalden daha fazla büyümesidir. Jinekomasti nedenleri nelerdir? Jinekomastinin çok fazla nedeni vardır; bunlardan ergenlik döneminde ani olarak ve hormonların artması sonucunda erkek çocukların memelerinde büyüme ve hassasiyet oluşur, çoğu zaman bu memeler ergenlik sonrası küçülür, ancak bazı çocuklarda bu memeler küçülmez ve çocuğa görüntü açısından ve hatta psikolojik açıdan da rahatsızlık verir, bazı hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar, aşırı alkol kullanımı veya aşırı kilo alımı da jinekomastiye sebep olabilir. Ancak jinekomastinin gerçek sebebi çoğu zaman bilinmez. Jinekoma...

 • Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi) Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi)

  Çocuklarda ve Ergenlerde Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı Günümüzde obesiteye ve hareketsizliğe bağlı olarak çocuklarda ve ergenlerde safra kesesi taşları daha sık görülmektedir. Bunun dışında bazı metabolik hastalıklar, hematolojik hastalıklar ve bazı ilaçlara bağlı safra kesesi taşları ve buna bağlı safra kesesinde sorunlar oluşabilmektedir. Çocuk ve ergenlerde safra kesesi taşlarına bağlı sorunlar nedeniyle veya biliyer diskinezi denen karın ağrısı ile bulgu veren bir hastalık grubunda da safra kesesinin alınması gerekebilmektedir. Bu durumda safra kesesinin erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda ve ergenlerde laparoskopik yöntemle çıkarılması mümkündür.  Laparoskopik Kolesistektomi...

ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ