Doğum Yeri ve Tarihi: Tirebolu-1974

Mezun olduğu Fakülte ve Tarihi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi-1996

Uzmanlık ve tarihi: Çocuk Cerrahisi-2004

Doçentlik ve tarihi: Çocuk Cerrahisi-2017

MESLEKİ DENEYİM:

      1996 yılında Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 3 yıl pratisyen tabip olarak çalıştı, 
      1999-2004 yılları arasında Çocuk Cerrahisi ihtisasını tamamladı
      2005-2010 yılları arasında Çankırı Devlet Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi (yenidoğan cerrahisi) ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı
      2010 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde çalışmaya başladı
      2011 yılında aynı klinikte Pediatrik Bronkoskopik (Rijit ve Fleksible) girişimleri ve laparoskopik cerrahiyi başlattı
      2011 yılında çocuklarda kasık fıtığı ameliyatı ile ilgili yeni laparoskopik ameliyat tekniği tanımladı. Bu teknik Türkiye'den çocuklarda kasık fıtığı onarımı ile ilgili tanımlanmış ve tıp literatürüne girmiş ilk cerrahi tekniktir
      2013 yılında çocuk cerrahisi kliniği içinde Çocuk Ürolojisi'ni kurdu. Bu kapsamda Videoürodinami ve Pediatrik Endoürolojiyi (Sistoskopi, Üreterorenoskopi (rijit ve fleksible), Perkütan (Mini ve Microperc) Böbrek Taşı Cerrahisi, Lazerli taş kırma) başlatarak Çocuk Cerrahisi Kliniği Asistanlık Eğitimine temel pediatrik endoürolojik girişimleri ekledi
      2013 yılında Çocuk Cerrahi Kliniği içinde çocuklarda Fleksible Endoskopi (Gastroduodenoskopi) ve Kolonoskopik girişimleri başlattı
      2014 yılında Çocuk Cerrahisi Başasistanı oldu
      2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Teksas Çocuk Hastanesi Çocuk Üroloji Kliniği'nde fellow/observer olarak Dr. Edmond T. Gonzales ve Dr.Chester J. Koh ile çalıştı. Bu dönemde Pediatrik Robotik Cerrahi ve Çocuk Ürolojisi ile ilgili çalışmalarda bulundu. 
      2017 yılında Çocuk Cerrahisi Doçenti oldu.
      2018 yılında Adatıp Kurtköy Hastanesi'nde çalıştı.
      2019 yılında kendi kliniğinde çalışmaya başamıştır.

İLGİ ALANLARI :

      Sünnet (Klempli veya cerrahi; lokal veya genel anestezi ile)
      Kasık Fıtığı ve (hidrosel) su fıtığı (Laparoskopik ve açık cerrahi ile)
      İnmemiş Testis (Laparoskopik ve açık cerrahi ile)
      Hipospadias (Peygamber sünneti)
      Çocuklarda Laparoskopik (Kapalı) ve Açık Cerrahi (Apandisit, Gastroözefagial reflü, Diyafram hernileri, Üreteropelvik darlık, karın ve göğüs boşluğunun diğer cerrahi hastalıkları)
      Çocuklarda böbrek ve üriner sistem taşlarının tedavisi (RIRS ve PCNL)
      Pediatrik üroloji ve endoüroloji (Sistoskopi, üreterorenoskopi, rezektoskopi)
      Vezikoüreteral reflü (Kapalı ve açık ameliyat)
      İşeme bozuklukları ve üroterapi (Gece işemesi, işeme disfonksiyonu ve nörojen mesane)
      Adolesan varikosel cerrahisi (Mikroskobik ve laparoskopik)
      Labial sineşi (Kız çocuklarında vajina çıkışında kapanıklık)
      Pediatrik bronkoskopi, endoskopi ve kolonoskopi (Fleksible ve rijit)
      Yenidoğan cerrahisi (Gastroşizis, Omfalosel, Özefagus, barsak atrezileri, NEC, Konjenital Akciğer Malformasyonları, Hidronefroz vb)
      Hischsprung hastalığı (TEPT ve Laparoskopi yardımlı cerrahi)
      Anorektal Malformasyonlar
      Kabızlık, kanlı dışkılama, anal fistül/fissür
      Kız çocukları ve adolesan dönemin jinekolojik cerrahisi (over(yumurtalık) kist ve kitleleri, doğumsal jinekolojik anomaliler, over torsiyonu vb)
      Çocuklarda karın ve göğüs boşluğu tümörlerinin cerrahisi
      Çocuklarda Robotik Cerrahi uygulamaları

 

Kongre, Kurs, Ödül:

1. 5th Annual Hands-on Pediatric Robotic Course (Ureteral Reimplantation), January 29, 2016, San Fransisco, ABD

2. Pediatrik Temel Endoüroloji Kursu, 7-8 Mart 2013, Ankara

3. Pediatrik Ürolithiazis Kursu, 14-15 Ocak 2011, Ankara

4. Flexible Üreterorenoskopi ve Perkütan Litotripsi ağırlıklı
Endoüroloji Kursu, Medicana, 24-25 Ocak 2013, Ankara

5. Ürodinami ve Üroterapide Pratik Yaklaşım Kursu, 25 Ocak 2014, Ankara

6. Çocuk Yoğun Bakımı Temel Kursu, Teorik, 3-4 Mart 2011, Pratik, 9 Mayıs-2 Haziran 2011, Ankara

7. SILS Kolesistektomi Kursu, Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19-20 Ocak 2012, Ankara
 
8. Çocuklarda Üriner Sistem Taşları Çalıştayı, 7-8 Mart 2013, Ankara

9. Antenatal Hidronefroz Sempozyumu, 6 Mayıs 2015, Diyarbakır

10. 3. Hasta Hakları Eğitimi, 29 Nisan 2014, Antalya

11. Biyoistatistik Uygulamaları, 24 Ocak 2015, Ankara

12. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımı Serifikası, 3-16 Mayıs 2011, Kobay DHL, Ankara

13. VUR 2013 Çalıştayı, 29 Eylül-01 Ekim 2013, İstanbul.

14. Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı, 18 Aralık 2010, İstanbul

15. Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi Çalıştayı, 15 Nisan 2011, Ankara

16. Pediatrik Aciller Sempozyumu, 02 Haziran 2006, Ankara

17. Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu, 24 Ocak 2007, Ankara

18. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 07-11 Ekim 2001, Antalya

19. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep

20. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul

21. 29.Ulusal Çocuk Cerrahisi, Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği, 2.Ulusal Pediatrik Üroloji Ortak Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

22. 2.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, 10-14 Nisan 2013, Antalya

23. 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya
 
24. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir

25. 5.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Antalya

26. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 7-9 Mayıs 2015, Diyarbakır

27. Uludağ Çocuk Cerrahisi Kış Sempozyumu, 13-15 Mart 2016, Bursa

28. 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2017, Antalya

29. 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne

ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ