Hotline
+905347958423
SÜNNET - Doç Dr Engin YILMAZ
ERİŞKİN SÜNNETİ

21.4.2020

Çocukluk döneminde sünnet olmamış veya olamamış erişkinler belli bir yaşa gelince toplum baskısıyla ya da sosyal, psikolojik veya dinsel nedenlerle sünnet olma ihtiyacı hissederler. Bu sebeple zaman zaman erişkin bireylerde sünneti talebiyle bize başvurabilmektedir. Kişiler çoğunlukla durumu anlatmakta ve sünnet taleplerini dile getirmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca sünnet olmamış yetişkinler bu durumlarından rahatsız oldukları için genellikle sünnet olmadıklarını yakınlarından hatta eşlerinden bile saklayabilmektedirler. Dolayısıyla sünnet esnasında da yanlarında kimsenin olmamasını hatta sünnet olduktan sonra da durumun bilinmesini istemezler. Bu yüzden erişkin sünneti kliniğimizde kimsenin bulunmadığı ve bireyin kendisini rahat hissedeceği bir ortamda yapılır ve sünnet sırasında doktordan başka kimse ile muhatap olmazsınız.

Erişkin bireylerde sünnet öncesinde kaygı çok fazladır. Bu yüzden sünnetten önce bireylerin işlem ve sonrası ile ilgili soruları detaylı konuşularak psikolojik olarak rahatlamaları sağlanır.

Bu psikolojik rahatlamadan sonra erişkinlerin sünneti çocuk sünnetinden çok daha kolay ve ağrısız bir şekilde yapılabilmektedir. Öncelikle daha kolay iletişim kurulabildiğinden erişkinlere sünnetin detayları kolayca anlatılabilir. Erişkinlerde sünnet derisi, penis gelişimini tamamlamış olduğu için doğal olarak daha geri çekilmiştir. Bu yüzden sünnet derisinin çocuklara göre az bir kısmı çıkarılmaktadır. Dolayısıyla küçük bir cerrahi müdahale yapılması yeterli olmaktadır. Ağrı hissi penis uyuşturulduktan sonra kesinlikle olmaz. Sünnetten sonra kişi pantolonunu giyebilir ve normal yaşamına döner. Ancak eşofman gibi geniş kıyafetlerle gelmeleri önerilir. Bireyler ertesi gün işine gidebilir isterse işinden geri kalmaz. Sünnetten sonra yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra cinsel hayatında da hiç bir değişiklik olmaz. Ertesi gün pantolonunu giyip işine gitmesi sünnet yapıldığının bilinmesini istemeyen erişkin için önemlidir.

Sonuç olarak erişkin sünneti kliniğimizde yapılmakta ve gizliliğe önem verilmektedir. Sünnet sonrası doktorunuzla birebir 7/24 iletişim kurma imkanı bulunmaktadır.

SÜNNET FİYATLARI

20.4.2020

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanında yaptığımız cerrahi işlemlerin başında gelen sünnet hakkında tüm merak ettikleriniz için bize ulaşabilirsiniz. İletişim bölümünde sizlere belirtilen telefon numarası ve mail adreslerinden anında sünnet fiyatları hakkında genel bilgi alabilirsiniz. Ancak sünnet fiyatları yapılan sünnet yöntemine, pipide ek problem olup olmamasına, sünnetin genel anestezi (narkoz) altında veya lokal anestezi (sadece pipi uyuşturularak) ile yapılmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. 


Biz tamamen profesyonel olarak yaptığımız sünnet işlemi konusunda en popüler yöntem olan plastik kıskaç yöntemini tercih etmekteyiz. Ancak sünnet esnasında bu yöntemin pipi için uygun olmadığına karar verdiğimizde veya ailenin bu yöntemi istememesi durumunda diğer yöntemleri de uygulayabilmekteyiz.

SÜNNET KOMPLİKASYONLARI

20.4.2020

HATALI SÜNNET VE SÜNNET DÜZELTİLMESİ (Revizyonu)
 

Sünnet cerrahi bir işlemdir, bu nedenle, uygun koşullarda ve deneyimli Çocuk Cerrahları ve Çocuk Ürologları tarafından yapılmalıdır. Ancak pratik uygulamada diğer cerrahi branşlardan hekimler ve hatta pratisyen hekimler tarafından da bu işlem yapılabilmektedir. Hatta birçok doktor olmayan sağlık çalışanı tarafından (Hekim olmayan şahısların sünnet yapması 2015 yılından çıkarılan ilgili kanun ile yasaklanmıştır) maalesef sünnet işlemi uygulanmaya devam etmektedir. Özellikle hekim olmayan şahıslar tarafından toplu organizasyonlar ile sünnetler yapılmakta ancak bu organizasyonlarda her çocuğa yeterli zaman, duygusal, teknik ve uygun steril koşulların sağlanması için özen gösterilememektedir. Bu durumda hatalı sünnet, enfeksiyon ve diğer komplikasyonların oluşma ihtimali artmaktadır. Normal sünnet işlemi sonrasında sünnet komplikasyonlarının oranı % 0,2 ile % 5 arasında değişmektedir. Toplu sünnetlerde bu oran ne yazık ki daha da artmaktadır. Malesef, ülkemizde yapılan sünnetlerle ve komplikasyonları ile ilgili istatistiksel veriler yoktur. Bu durumda hekim dışı personelin yaptıkları sünnetlerin komplikasyon oranları hiç bilinememekte ve çoğu zaman da gizlenmektedir. Ancak tespit edilebilen komplikasyonların bazılarında ikinci hatta üçüncü bir operasyon ile düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeplerle yapılan ilave ameliyat ihtiyacı hiç de az değildir ve işin uzmanı hekimleri fazlasıyla uğraştırmakta hatta bazen çaresiz bırakmaktadır. Öyleyse, tam da bu noktada sünnetin öncelikle çocukların cerrahisinde uzman hekimlerce yapılması gerektiğini tekrar vurgulamak yerinde olacaktır. 

Sünnet düzeltilmesini gerektirebilecek durumlar şunlar sayılabilir; 

Pipide şekil bozukluğu: Hatalı teknik ya da uzman olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde sık görülür ve revizyon gerektirebilir.


Kötü yara iyileşmesi: Yara uçları dikilmeyip kendiliğinden iyileşmeye bırakıldığı durumlarda, uygunsuz koşullarda yapılan sünnetlerden sonra ya da koter benzeri aletler kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra ortaya çıkmaktadır.

Pipinin inklüzyon kistleri: Üç sebebi vardır; a) Sünnette dikiş hattında derinin epidermis katmanının cilt altına doğru kıvrılması sonucu, b) Smegma denilen kistlerin iyi temizlenememesi sonucu deri altında kalması, c) Damar bağlamakta kullanılan ipler nedeniyle oluşur.  Takiplerde (ortalama 6 ay) düzelme yoksa cerrahi uygulanmalıdır.


Üretra (idrar kanalı) fistülü: Sünnet sırasında idrar kanalının zedelenmesi sonucu cilt ile bağlantı oluşabilir ve pipinin ucu yerine alt kısımda bir yerden idrar kaçağı oluşabilir. Bu durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekir.

Prepisyumla (sünnet derisi) birlikte fazla penis cildi kesilmesi: Ciddi şekil bozukluklarına ve bu deformitelerin düzeltilmesi için daha büyük ameliyatların uygulanmasına ihtiyaç duyulabilir.

Cilt köprüleri: Özellikle yeni doğan sünnetlerinden sonra sık karşılaşılan komplikasyonlarından olup, sünnet derisi kırmızı derisinin (yani mukoza) pipi başından tam ayrılamaması veya sünnet esnasında pipi başı yaralanması sonucu yaralı bölgenin dikiş hattına birleşerek yapışması nedeniyle gelişir. Zamanla ayrılma genellikle olmaz ve hatta pipide sertleşme olduğunda peniste eğriliğe ve ağrıya sebep olur. Ameliyatla düzeltmek gerekir.

Sünnet derisinin yetersiz çıkarılması ve post sirkümsizyonel fimozis : Sünnet derisinin yetersiz çıkarıldığı durumlarda sünnet ile amaçlanan görünüm sağlanamayacaktır. Ancak neye yetersiz sünnet denileceği net sınırlarla belirlenmemiştir. Bu nedenle yetersiz doku eksizyonu nedeniyle ikinci bir sünnet işlemi gerekliliği tartışmalıdır ve bu durumu açıklığa kavuşturacak net kriterler yoktur. Çoğunlukla hekimler hastaya ve kendi gözlemlerine uygun bireysel tanımlar yapmaktadırlar. Bu nedenle sünnet düzeltilmesi önerilen hastaların bir kısmına başka hekimler gerek görmeyebilmektedir. Bu durum tamamen ilgili hekimin tecrübe ve kanaatlerini yansıtacaktır. Ancak gömülü penisi olan çocuklarda sünnet derisi bilinçli olarak az çıkarılmakata ve bu sünnetlerin sonrasında postsirkümsizyonel fimozis ile sık karşılaşılmaktadır. Bu durum sünnet derisinin az çıkarılmasından çok pipinin doğal anatomisi nedeniyle oluşmaktadır ve çoğunlukla medikal tedavi ile düzeltilebilmektedir. Sünnet olmamış görüntüsü veren pipilerde, pipi başı dışarı çıkartılabiliyorsa sünnet düzeltilmesi işlemi, tercih aileye bırakılarak kozmetik kaygılarla uygulanabilir. Özellikle yakma işleminin derecesinin kontrol edilemediği koterle yapılan sünnetlerden sonra oluşan pipi başının dışarı çıkartılamadığı postsirkümsizyonel fimozis olgularında ise tıbbi tedaviye yanıt alınamazsa nadiren sünnet revizyonu yapılarak düzeltilmesi gerekli görülebilmektedir.

Çocuk lokal anestezi işlemini tolere edebilecek yaşta olsa bile sünnet düzelitilmesi işleminin genel anestezi (narkoz) altında yapılması önerilir. Haliyle genel anestezi ile yapılan sünnet düzeltilmesi işlemlerinde azımsanamayacak bir maliyet artışı olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, tekrar yapılan cerrahi işlemlerde dokuların yıpranmış ve nedbeleşmiş olması sebebiyle sorun çıkma ihtimali de daha yüksektir. Neticede çocuklarınıza ilk sünnet işleminini yaptırırken tüm bu olasılıkları göz önüne alarak doğru kişileri tercih etmeniz önem taşımaktadır.

GÖMÜLÜ PENİS (WEBBED PENİS)

20.4.2020

GÖMÜLÜ PENİS (WEBBED PENİS)

Bazı çocuklar doğuştan gömülü penise sahiptir bazıları ise çocuğun gelişimi ve kilo almasıyla penis etrafındaki yağ dokusunun artışı nedeniyle gömülü penise dönüşür. Penis cildin gerisinde gizlenir ve muayenede sünnet derisinin içi çoğunlukla boştur. Pipinin baş kısmı bulunup çekildiğinde dışarıya çıkarılabilir. Gömülü penislerde kesin kural olmamakla birlikte sünnet önerilmemektedir. Bu hastalarda genellikle normal sünnet işlemi yerine ameliyathane ortamında düzeltici cerrahi ile birlikte sünnet önerilmektedir. Bu çocuklarda düzeltici cerrahi yapılmadan sadece sünnet yapıldığında genellikle ailelerin beklentilerine uygun pipi görünümü elde edilememektedir. Bu durum ailelerin genellikle doktor doktor gezmesine sebep olmaktadır. 
Ayrıca bu guruba giren çocuklarda sünnet sonrası pipi ucunda daralma ve hapsolma (entrapped penis) gibi durumlar sık görülmektedir.  Bu nedenle ailelere çocuklarında gömülü penisten süphelendiklerinde mutlaka bir çocuk cerrahı veya çocuk üroloğuna başvurmaları tavsiye edilir. 

PARAFİMOZİS

20.4.2020

Dar sünnet derisinin geri çekildikten sonra tekrar geri itilemediği duruma parafimozis denir ve acil bir durumdur. Eğer sünnet derisi tekrar eski haline getirilemezse pipi baş kısmının kan dolaşımında bozulma (gangren) ve pipi başının kaybı ile sonuçlanabilir.  Çoğunlukla dar sünnet derisinin açılması gerekçesi ile yapılan müdahaleler sonucuda karşılaşılan bir durumdur. Parafimozis, nadir görülmesine rağmen tespit edildiğinde acil müdahale ile düzeltilmelidir.  Bu durumla karşılaşan ailelerin acilen bir çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanına başvurmaları önerilir. Bu çocuklara bazen aynı seansta sünnet yapılması düşünülebilir.

20.4.2020

Sünnet Derisinin Darlığı (fimozis) ve Pipi İltihabı (Balonopostit)

Fimozis nedir?

Normal bir çocukta sünnet derisinin geriye doğru kolayca sıyrılması ve pipi ucunun tam olarak görülebilmesi gerekmektedir. Sünnet derisi, yani “prepisyum”un dar olmasına ve geriye doğru çekilememesine “fimozis” denilmektedir. Bu durumun yol açtığı en önemli sorunlar, çocuğun idrarını rahat yapamaması, idrar yaparken sünnet derisinin şişmesi ve idrar yolu enfeksiyonudur. Yeni doğan erkek bebeklerde sıklıkla fimozis durumu görülmektedir. Ancak bebeğin büyümesiyle  bir kısım bebekte fimozis kendiliğinden düzelebilmektedir.

Fimozisin çocuğuma zararı var mı?

Normalde sünnet derisinin altındaki salgılar ve ölü hücreler birleşerek “smegma” denilen peynir kırıntısı görünümünde parçacıklar oluşturmaktadır.  Bu smegmalar, sağlıklı bir çocukta küçük parçalar halinde pipinin ucundan idrarla dışarı atılır ve çoğu zaman herhangi bir probleme yol açmaz. Ancak bu salgı mikroplarla enfekte olduğunda sünnet derisi enfeksiyonuna (postit) veya hem penis hem de sünnet derisinin birlikte enfeksiyonunu tanımlayan balanopostite yol açabilmektedir. Bunu önlemek için zaman zaman sünnet derisinin sıyrılıp pipi baş kısmının temizlenmesi gerekir. Ancak pipi baş kısmı ve sünnet derisi arasındaki yapışıklıklar ve sünnet derisindeki darlık (yani  fimozis) pipi başının temizlenmesini ve işte bu salgıların dışarı atılmasını zorlaştırdığından iltihap oluşmasına zemin hazırlamaktadırlar. Neticede sünnet derisi geri sıyrılamadığı için smegma pipi ucunda birikmekte ve zamanla smegma kistleri oluşturmaktadır. Bu durum pipinin şişmesine, iltihaplanmasına ve hatta ateşli idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Ayrıca oldukça rahatsızlık veren bir durum olan fimozis, çocuğun idrar yaparken zorlanmasına, pipi ucunda kızarıklık ve kanamaya da sebep olmaktadır.

Fimozis niçin ve nasıl tedavi edilir?

Fimozisin en kesin tedavisi sünnettir. Bazı hekimler, pipi ucunun açılması işlemini uygulasalar da, eğer uyuşturmadan yapılırsa oldukça acı veren bir işlemdir ve çoğunlukla sünneti istemeyen Avrupa ülkelerinde sık yapılan bir uygulamadır. Ayrıca açma işleminden sonra pipide 3-4 gün süren şişlik, kızarıklıklar ve çatlaklar oluşmaktadır. Genellikle bir ay gibi kısa bir sürede sünnet derisi tekrar daralmaktadır. Bu nedenle çocuğa bir kez müdahale yapmak ve işlemi bir kez yaparak sünnet etmek çok daha akılcı görünmektedir. Sünnet öncesi zaten uyuşturma işlemi uygulanacağı için fimozis açılması için işlem uygulansa da çocuk acı duymayacaktır. Sünnet sonasında postit ve balanopostit denilen penis enfeksiyonları neredeyse hiç görülmemektedir.

Pipi iltihabı nasıl olur?

Eğer fimozisli sünnet derisi gevşemez ve pipi ucundan sıyrılabilecek duruma gelmezse bu çocuklarda iltihaplanmalar görülmektedir. Postit veya balanit-balanopostit sırasında sünnet derisi ve pipi ucu şişer ve kızarır. Ciddi enfeksiyonlarda pipi ucundan sarı renkte koyu kıvamlı iltihap gelir. Çocuğun idrar yapması zorlaşır, hatta hiç idrar yapamayabilir. Pipi ucundaki iltihap idrar yollarını da etkileyerek ciddi ateşli idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Hijyenik şartlardaki bozukluk, çocuğun sürekli pipisiyle oynaması veya bağışıklık sistemini zayıflatan durumlarda da bu enfeksiyonlar görülebilmektedir.

Pipi iltihabı nasıl tedavi edilir?

Tedavideki temel prensip sünnet derisinin gevşetilip pipi ucunu temizlenmesidir. Bu nedenle ilk önerilen tedavi yöntemi sıcak oturma banyosudur. Çocuğun günde birkaç defa 10-15 dakika süreyle sıcak suya oturtulması gerekir. Antibiyotikli merhemler hem enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur hem de sünnet derisinin gevşemesini sağlar. Ciddi enfeksiyonlarda ağızdan antibiyotik kullanmak gerekebilir. Tedaviden daha önemli olan şey enfeksiyonun olmasını engellemektir. Bu nedenle, özellikle pipisinin ucu dar olan erkek çocukların doğduktan sonra en kısa sürede sünnet olması özellikle önerilmektedir.

YENİ DOĞAN (BEBEK) SÜNNETİ

20.4.2020Bebek (yenidoğan) sünneti nedir?

Yeni doğan terimi aslında ilk bir aylık dönemi ifade eder. Bu yüzden yenidoğan sünneti yerine bebek sünneti demek daha doğru olacaktır. Bebek (yeni doğan) sünneti, eğer hipospadias, epispadias, webbed penis, gömülü penis, penis eğrilikleri ve rotasyonları gibi doğumsal penis bozuklukları yoksa doğumdan sonraki ilk 24 saat hariç olmak üzere ilk 6 aylık döneme kadar yapılabilir (tercihen ilk 40 gün).


Bebek sünnetinin avantajları nelerdir?

Erken yapıldığında yenidoğan ve süt çocukluğu dönemine ait idrar yolu enfeksiyonlarının, sünnet olmayan çocuklarla karşılaştırıldığında 10 kat daha az görüldüğü bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Bebek sünneti için sadece lokal anestezi (penis bölgesinin iğne ile uyuşturulması) yeterli olmaktadır. Ancak bu hastalarda kusmayı ve buna bağlı olası komplikasyonları azaltmak için sünnet öncesi aşırı beslemekten kaçınılmasını önermekteyiz.

Bebeklik döneminde sünnet derisinin damarsal yapısı yeni gelişmekte olduğundan, sünnet işlemi sırasında kanama kontrolü kolay olur ve işlem sonrası kanama riski daha az olur.

Yine sünnet sonrası dönemde yara iyileşmesi daha hızlıdır ve enfeksiyon daha az görülür.

Sünnet sonrası dönemde ağrı daha az ve kısa sürelidir, dolayısı ile ağrı kesici ihtiyacı daha azdır.

Bebeklik döneminde sünneti en önemli avantajı, sünnet dönemi ve işlemi bebeğinizin anılarında hiç yer almayacak ve psikolojik travma olasılığı söz konusu olmayacaktır.

Sünnet işlemi öncesi ve sonrasında bebeklerde bakım, yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı kolay olur.Bebek sünneti nasıl yapılır?

En erken bebek doğduktan 24 saat sonra, en geç 6 aylık oluncaya kadar, sünnet olmasına engel olacak tıbbı bir neden olmazsa ameliyathane veya bu iş için tasarlanmış özel odalarda, ısıtılmış bir ortamda yapılır. Plastik kıskaç, klasik cerrahi sünnet yöntemi ile yapılabileceği gibi, Gomco klempi (sünnet çanı) ve sünnet koteri gibi aletler yardımı ile dikişsiz olarak da yapılabilir. Sünnet işleminin süresi yapılan yönteme göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 5-30 dakikadır, ancak ameliyathanede yapılan sünnetlerde daha önce gerekli hazırlıklar uyuma ve uyanma süresi de işleme eklendiğinde bu süre 45-60 dakikayı bulabilmektedir. Biz sünnetleri hastane ortamında ancak ailelerinde izleyebileceği, resim çekebileceği sünnet için hazırlanmış ayrı bir odada lokal anestezi ile plastik kıskaç (plastik klips)  kullanarak yapmaktayız. Bu yöntemde dikiş ve pansuman gerekmemekte ve sünnet için özel tasarlanmış bu aletler sünnet işleminin süresini ve takibini kolaylaştırmaktadır. Biz genellikle sünnet sonrası evinize gitmenize müsaade etmekte ve bir poblem yoksa eğer 3 gün, 10 gün ve 1 ay sonra kontrole çağırmaktayız. Bebeklerde sünnet sonrası yara iyileşmesi (7-20 gün) daha hızlı olduğundan bu süreler bazen daha kısa tutulabilmektedir.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

20.4.2020

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?


Sünnet işlemi çocuk cerrahisi uzmanı tarafından profesyonel olarak yapılmaktadır

Tüm yaş guruplarında bebek ve çocuklara lokal anestezi ile yani narkozsuz sünnet yapılabilmektedir

Gerekli görülen hastalarda veya ailenin isteğine bağlı genel anestezi veya sedasyon uygulanabilmektedir

Sünnet öncesi ön muayene uzman hekimimizce ücretsiz olarak yapılmakta ve çocuğunuz için en uygun yöntem belirlenmektedir

Standart sünnet yöntemi olarak dikişsiz, estetik ve pansumansız (plastik kıskaç) sünnet yöntemleri uygulamaktadır

Ancak gerekli görülen hastalara diğer yöntemler de uygulanabilmektedir


Sünnet için oluşturulmuş özel klinikte ailelerin resim ve video çekimine izin verilen bir ortamda sünnet yapılmaktadır

Sünnet için oluşturulan ortamda ailelerin bulunmasına izin verilmesinin yanında ayrıca enfeksiyon oluşmaması için sterilite şartlarına titizlikle uyulmaktadır

Sünnet öncesi ve sonrası doktorunuzla daima iletişim kurabilmeniz mümkündür

Sünnet fiyatları sünnet yöntemine ve anestezi gerekliliğine göre değişebilmekle birlikte her bütçeye uygundur

Sünnet şehit çocuklarına ücretsiz yapılmaktadır

Sağlık personeli, polis, asker ve gazi çocuklarına indirim uygulanmaktadır

Kardeş indirimi bulunmaktadır
SÜNNET HAKKINDA

20.4.2020


"SÜNNETİ UZMANINA YAPTIRIN"


Sünnet ülkemizde erkekliğe ilk adım olarak görülmesi nedeniyle önemli bir ritüeldir. Bu nedenle ülkemizde çoğu zaman tıbbi bir zorunluluk bulunmadan yapılmasına rağmen başta idrar yolları enfeksiyonunun azaltılması olmak üzere pek çok faydası bulunan önemli bir cerrahi işlemdir. Genel hijyen açısından yararları aşikar olan sünnetin, deneyimli cerrahların ellerinde, uygun koşullarda, doğru yöntemlerle yapılması gerekir. Ancak, çocuğun kendini bir prens kadar özel hissetmesi gereken ve ömürde bir kez yapılan bu çok önemli cerrahi işlem, yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin ellerinde çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek bir kabusa dönüşebilir.


Sünnet nedir?

Sünnet erkek çocuklarda penis uç kısmını örten deri katlantısının (sünnet derisi) kesilerek çıkarılması işlemidir. İnsanlık tarihinden bu yana farklı kültürlerde geleneklerin gereği olarak veya bazı dinlerde ise dini bir ritüel olarak uygulanmaktadır. Ancak günümüzde sağlık nedeniyle yapılan sünnet uygulamaları dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Sünnet nasıl yapılır? En iyi sünnet yöntemi hangisidir?

Penisin hissizliği ve bölgenin temizliği sağlandıktan sonra öncelikle çıkarılacak olan sünnet derisinin yapışıklıkları açılır ve kesilecek hat işaretlenir. Daha sonra penis ucunu kapatan cilt katlantısı bistüri, makas veya koterle kesilir, küçük kanama alanları kontrol altına alınır ve sonrasında kesi hattı eriyen ince ipliklerle dikilir. Daha kolay ve pratik olan sünnet klempi (Ali’s klemp, Plastibel vb) denilen tek kullanımlık aletlerle yapılan sünnette ise, sünnet derisi işaretlendikten sonra alet takılır ve sonrasında tercihe bağlı olarak fazla sünnet derisi kesilerek çıkartılır. Bu yöntemde dikiş atmak veya kanama kontrolü yapmak gerekmez. En doğru yöntem ise sünneti yapanın en tecrübeli olduğu ve pipi için en uygun olan yöntemdir. 


Sünneti kime yaptırmalıyım?
Sünnet ciddi bir cerrahi müdahaledir. Bu nedenle ailelerin dikkat etmesi gereken husus, çocuklarının erkekliğe ilk adımı olarak gördükleri ve önemsedikleri bu işlemin yetkin olmayan kişilerin elinde kabusa dönüşebileceğidir. Bilinmelidir ki, ilgili yasa ile hekim olmayan kişilerin sünnet yapması yasaklanmıştır. Yetkili olan doktorun ise çocuklara yaklaşım tecrübesi olması gerekir ki; Çocuk Cerrahları ve Çocuk Ürologları bu noktada yetkin ve tecrübeli olmaktadırlar.

Hangi çocuklara, neden ve nasıl anestezi verilmelidir?
Lokal (sadece penis bölgesi uyuşturularak) ya da genel anestezi (sedasyon) altında sünnet uygulanabilir. Burada tercih, çocuğun yaşı ve daha önemlisi sünnetin çocuk üzerinde korku ve stresin oluşturacağı ruhsal travma göz önüne alınarak yapılır. 6 aydan küçük çocuklarda farkındalık oluşmadığı için, 6 yaş üzerinde çocuklar ise durumu anlayıp kavrayacak olgunluğa geldiklerinden dolayı lokal anestezi altında sünnet daha kolay yapılabilir. 6 ay-6 yaş arasında çocuklarda ise çocuğun ilgisini başka yöne çekerek veya güvenini kazanarak lokal anestezi altında sünnet yapmak mümkündür. Aksi halde çocuğu daha fazla strese sokmamak, sünnet işleminin başarısı ve kalitesi açısından genel anesteziyi tercih etmek daha uygundur. 


Sünnet için en doğru zaman nedir?
Sünnet için eskiden beri ülkemizde yaz aylarının tercih edilmesi sadece yaz döneminde sünnetin yapıldığı gibi yanlış bir algıya neden olmaktadır. Sünnet her yaşta ve her mevsimde yapılabilen bir işlemdir. Mevsimler sünnet yarasının iyileşmesini etkilememektedir. Ancak okul çağında olan çocukların tatil dönemlerinde sünnet olmaları okullarından geri kalmamaları için mantıklı olabilir.

Sünnet hangi yaşta yapılmalıdır?
En önemli nokta çocuğun ruhen sünnete hazır olması ve yapılan işlemin şeklini ve neticelerini doğru anlayacak yaş ve olgunlukta olmasıdır. Bu sebeple çocuğun psikolojik gelişiminde 3-6 yaş arasının lokal anestezi ile sünnet için uygun olmadığı düşünülmektedir. Ancak bu düşünce bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Neticede deneyimli ellerde sünnet bu dönemde bile çocuk için bir kabusa dönüştürülmeden, korku yaşamasına izin verilmeden lokal anestezi (sadece penis uyuşturularak) ile kolayca yapılabilmektedir.

Yenidoğan döneminde sünnetin avantajı var mı? 
Yenidoğan dönemi vücudumuzda hücre yenileme ve gelişme kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle sağlıklı yeni doğmuş bebeklerde yapılan sünnet daha hızlı iyileşme gösterir. Ayrıca bebekler sünnet öncesinde işlemle ilgili bir endişeye sahip olmadıklarından cerrahiye bağlı psikolojik komplikasyon görülme ihtimali çok daha az olacaktır. 

Sünnetin faydaları nelerdir?
Sünnet derisi penisin baş kısmını dış etkenlerden korumaktadır. Ancak bu derinin altında zaman geçtikçe pislik ve smegma denilen salgı oluşmaktadır. Ayrıca sünnet derisinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taşıyıcı ve kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Dahası bazı çocuklarda dar olan sünnet derisi idrar çıkışını engelleyebilir ve biriken salgıların da etkisiyle balanopostit veya postit de denilen penis iltihap ve apselerine neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu sünnetli çocuklarda daha az görülmektedir. Bunlar ile birlikte sünnet derisi sıkışarak peniste kan akışını bozabilir ve parafimozis dediğimiz acil müdahale gereken ve penis ucunun kaybına bile sebep olabilecek sorunlara yol açabilir. Ayrıca ileride gelişebilecek penis kanserini önlediği de bildirilmektedir. Neticede sünnet derisinin alınması bahsedilen sorunlara karşı önlem olacaktır. 

Sünnet nerede yapılmalıdır? 

Cerrahi işlemler yapılırken mikroplardan arındırılmış steril alanlar oluşturulması şarttır. Ayrıca sünnet esnasında cerrahiye ve anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlara acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmanlar bulundurulmalıdır. En ideali sünnetin hastanede ve ameliyathane şartlarında yapılmasıdır. Ancak istenilen şartlar oluşturulduktan sonra ameliyathane dışında da lokal anestezi ile yapılması mümkündür. 

Sünnet öncesi tahlil gerekir mi?
Sünnet öncesinde bazı kanama testlerinin ve genel anestezi uygulanacak hastalarda bazı kan tahlillerinin yapılması gerekmektedir.

Sünnet ile ilgili gelişme ve yenilikler nelerdir?
Sünnet klempleri ile yapılan sünnetlerin yaygınlığı hızlı, kolay, dikişsiz, kanamasız, lokal anestezi ile uygulanabilmesi ve estetik olması nedeniyle giderek artmaktadır. Bunun yanında, cerrahi yapılan sünnetlerde dikiş yerine doku yapıştırıcısı kullanılan yöntemler de bulunmaktadır. 

Lazerli sünnet var mı?
Lazer teknolojisinin hayatımızın pek çok alanına girmesiyle lazerli sünnet kavramı da dile getirilir olmuştur. Dünyada lazer teknolojisi ile sünnet yapılması amacıyla bir sistem henüz geliştirilmemiştir. Ancak elektrikli veya pilli koter ya da havya sünnet için kullanılmaktadır. Halk arasında "lazerli sünnet” denilen fakat lazer ile ilgisi olmayan bu yöntemde elektrikle ısıtılmış tel sayesinde sünnet derisi kesilir. Isının yakıcı etkisiyle damarlar yanar ve kanama görülmez. Fakat bu yöntemde ısının kullanılması ve etraf dokuları da etkileyebilmesi peniste hissizlik oluşturabilir. 

Sünnet ne kadar zamanda iyileşir?
Sünnet klempi ile yapılan sünnetlerde işlem sonrası sargı gerekmez ve klemp genellikle 2-4 gün içerisinde çıkartılmaktadır. Cerrahi sünnetlerde ise antibiyotikli pomad emdirilmiş bir sargı konulabilir. 48 saat sonra sargı alınarak banyo yaptırılabilir. Eğer sargı kendiliğinden çıkmışsa yeniden sarmak yerine sadece antibiyotikli pomad sürmek yeterli olacaktır. Sünnet sonrası ilk iki gün ağrı kesici kullanılması gerekebilir. Ancak bazen klempli sünnetlerde bu süre 1-2 gün uzayabilir. Sünnet sonrası penis ucunda hafif şişme ve kızarıklık özellikle klempli sünnetlerden sonra beklenen bir durumdur. Ancak 1-2 hafta içinde penis normal görünümüne kavuşacaktır. 

Hatalı sünnet neden olur? Düzeltme imkanı var mı?
Ehil olmayan kişilerce yapılan sünnetlerde oluşan estetik hataların bir kısmı ve eksik yapılan sünnet sonradan düzeltilebilmektedir. Ancak idrar kanalı (üretra), penis gövdesi ve baş kısmı ile ilgili yaralanmaları düzeltmek için peş peşe pek çok ameliyat gerekebilir. Hatta bazen bu durumu düzeltmek mümkün olmaz ve penis kaybı ile sonuçlanabilir. 

Hangi durumlarda sünnet yapılmaz?
Doğuştan sünnetli veya peygamber sünneti de denilen hipospadiyaslı (idrar deliğinin daha geride olması) çocuklarda kesinlikle sünnet yapılmamalıdır. Çünkü sünnet derisi bu hastaların düzeltici ameliyatlarında kullanılabilmektedir. Bunun dışında kanama problemi olan hastalarda (hemofili vb.) ise gerekli önlemler titizlikle alındıktan sonra sünnet yapılmalıdır. Aksi takdirde ölüme bile yol açabilecek ciddi kanama sorunları ortaya çıkacaktır. Bunun dışında postit ve balonopostit denilen sünnet derisinin ve/veya penisin enfeksiyonlarında en azından enfeksiyon tedavi edilene kadar sünnet ertelenmelidir.